Welcome to Expo Lite and Expo Design International, Thailand

 
 

In the name of reliability and quality, together

with its service orientated and experience teams,

Expo Lite and Expo Design International have the

expertise and the art of aestheticism in showroom

lighting decoration, electrical works installation and Booth design and construction services to meet all your requirements for more than two decades.ภายใต้ชื่อเสียงอันยาวนานกว่า 20 ปี ตลอดจนคุณภาพของผลงานต่าง ๆ ที่ผ่านมา ทั้งด้านงานไฟฟ้า และงานก่อสร้างตกแต่งบูธในงานแสดงสินค้า โดยทีมช่างมืออาชีพ และควบคุมงานโดยวิศวกรไฟฟ้าที่มีประสบการณ์ บวกกับทักษะทางด้านงานศิลปะในการออกแบบก่อสร้างโครงสร้างบูธแบบดีไซน์พิเศษต่าง ๆ และการบริการที่น่าประทับใจทำให้ บริษัท เอ็กซ์โปไลท์ จำกัด และ บริษัท เอ็กซ์โป ดีไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

JUST SHOW YOUR NEEDS WE PROVIDE AND SATISFY IT... AS WE ALWAYS DID...